Bygg ut flexibelt och anpassa med bra skolmoduler

När jag var yngre talades det om skolbaracker, vilket ansågs vara något negativt för det mesta. Idag ser det dock lite annorlunda ut. För det första kallar man det ofta för mobila paviljonger istället för baracker. Bara det här ger en bättre klang till vad det är. Att gå i förskola eller skola i en mobil paviljong behöver inte vara sämre än andra byggnader. Indus är en tillverkare och leverantör…